O Stowarzyszeniu

O Stowarzyszeniu

Najważniejsze cele, które sobie stawiamy to: – wspieranie, inspirowanie i aktywizacja środowisk mających wpływa na rozwój Legionowa i powiatu legionowskiego – rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców i rozwoju miasta Legionowo oraz powiatu legionowskiego -promowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz osiągnięć miasta Legionowo i powiatu legionowskiego – inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, rozwiązywania problemów społecznych, pozyskiwania funduszy europejskich i rozwoju obszarów wiejskich – wspieranie inicjatyw o zasięgu ogólnokrajowym, mających za zadanie rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Mamy ogromna nadzieję, że wspólnie z mieszkańcami powiatu legionowskiego uda nam się jeszcze lepiej wykorzystywać każdą szanse na rozwój naszego regionu, a nasze działania będzie nadal cechować zgoda, która buduje nasze miasto, nasz powiat. Mamy także nadzieję, że nadal będziemy mogli liczyć na Państwa pomoc i wsparcie.