Program Wyborczy KW Porozumienie Samorządowe na lata 2018 – 2023

Program Wyborczy KW Porozumienie Samorządowe na lata 2018 – 2023

MIASTO PRZYJAZNE MIESZKAŃCOM

– budowa miejsc rodzinnej rekreacji (parków, boisk, placów zabaw, siłowni plenerowych)

– więcej bezpłatnych, zorganizowanych zajęć dla seniorów

– powiększanie oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieży w MOK-u, Bibliotece oraz Muzeum

– dalsza likwidacja barier architektonicznych

MIASTO BEZPIECZNE

– rozwój sieci monitoringu miejskiego oraz zwiększenie liczby patroli policyjnych i Straży Miejskiej, w tym patrolu ekologicznego

– dofinansowanie wymiany domowych kotłów węglowych i dalsze przechodzenie na gaz w miejskiej ciepłowni

– zwiększanie oferty badań profilaktycznych

MIASTO DOBRZE S

KOMUNIKOWANE

– dalszy rozwój połączeń kolejowych z Warszawą oraz bezpłatnej komunikacji w Legionowie

– nowe bezkolizyjne przejazdy i przejścia przez tory

– przebudowa niebezpiecznych skrzyżowań i przejść dla pieszych

– wspieranie budowy trasy mostowej n

a Wiśle (na wysokości Jabłonny)

– rozbudowa ścieżek rowerowych i parkingów Park&Ride

DOBRA EDUKACJA

– budowa drugiego miejskiego żłobk

a

– rozbudowa szkół (jednozmianowość) i przedszkoli

– wprowadzanie nowoczesnych technologii i innowacyjnych metod nauczania w naszych placówkach oświatowych

– poszerzanie oferty sportowej dla dzieci i młodzieży

PROGRAM WYBORCZY