Małgorzata Luzak

Małgorzata Luzak

Facebook

Miejsce nr 2 na liście KW Porozumienie Samorządowe w okręgu wyborczym nr 3 – Centrum, os. Jagiellońska

Mija kolejna kadencja, gdy z woli legionowskich wyborców pełniłam zaszczytną funkcję radnej Rady Miasta Legionowo. Obdarzyli mnie Państwo zaufaniem, dlatego też za ważne uznałam rozliczenie się z działań, jakie podjęłam w mijającej kadencji. Jestem przeciwniczką kampanii negatywnej, doceniam każdą dobrą inicjatywę innych radnych, niezależnie od barw klubowych czy politycznych. Liczy się dobro Miasta! Każdy powinien rozliczyć się przed swymi wyborcami, zaprezentować swoje działania i ich efekty, co niniejszym czynię.

Reagowanie na problemy mieszkańców, interwencje w sprawach, z którymi zwracali się do mnie legionowianie, wspieranie inicjatyw społecznych to moje codzienne starania, by służyć lokalnemu środowisku, współmieszkańcom,. Ta praca dawała mi wiele satysfakcji i, co najważniejsze, przekłada się na podnoszenie jakości życia w naszym mieście. W czasie mijającej kadencji złożyłam 8 interpelacji m.in. w sprawie: wysokości płac pracowników administracji i obsługi w legionowskich placówkach oświatowych, zbyt małej ilości koszy na śmieci w mieście, uporządkowania terenu na zapleczu Galerii Gondola, bezpieczeństwa uczniów przechodzących przez ul. Warszawską do Zespołu Szkół nr 1, zakłócania ciszy nocnej przez klientów McDonald’s, parkowania samochodów ciężarowych na parkingu przy ul. Słowackiego, w sprawie uporządkowania działki między ul. Piłsudskiego a ul. Słowackiego.

Wielokrotnie na sesjach kierowałam do władz miasta zapytania wynikające ze spraw zgłaszanych mi przez legionowian. Dotyczyły one np. realizacji miejskich inwestycji, problemów lokalowych, różnego typu skarg.

Pomoc potrzebującym.

Działając od kilku lat w grupie Otwarte Serca, aktywnie wspierałam i wspieram: dzieci chore poprzez współorganizowanie wielu imprez charytatywnych; dzieci z rodzin ubogich, współorganizując np. akcję „ Pomóż naszym dzieciom przetrwać zimę.”

Legionowo łączy pokolenia

To projekt stworzony przeze mnie, który realizuję z powodzeniem czwarty rok. Stał się on już miejską tradycją tak, jak związane z nim przedsięwzięcia. Nasze społeczeństwo starzeje się, dlatego tak bardzo ważne jest, by przedstawiciele rożnych pokoleń potrafili współistnieć, rozumieć się, podejmować i realizować wspólne zadania.

Organizowany przeze mnie od 10 lat Festiwal Młodych Talentów profesjonalnie wpisuje się w krajobraz miasta. Mamy bardzo uzdolnioną młodzież. Laureaci Festiwalu nie tylko mają możliwość prezentowania swoich talentów, lecz także doskonalą umiejętności podczas cyklu warsztatów artystycznych. Ich występy uświetniają liczne imprezy miejskie.
Wielu legionowskich seniorów wykazuje się aktywnością, której niejeden młody człowiek mógłby im pozazdrościć. Dla zainteresowanych stworzyłam
grupę teatralno-estradową NA LUZIE, którą prowadzę społecznie. To doskonały sposób na wyzwalanie ekspresji twórczej przeciwdziałającej również izolacji społecznej i poczuciu osamotnienia oraz aktywizowanie środowiska emerytów. Działamy już 5 lat, na każdym przedstawieniu widownia pełna jest po brzegi. 12 października odbędzie się premiera naszego najnowszego widowiska.

ZAPRASZAM.

Co roku w grudniu w wieńczącym projekt koncercie występują na scenie uzdolnieni legionowianie od czternastu do 82 lat, czyli pokolenie babć i wnuków, którzy doskonale czują się w swoim towarzystwie.

Zadania zrealizowane we współpracy z mieszkańcami.

Dzięki możliwościom, jakie stworzyła uchwała Rady Miasta z 29.01.2014 r., pod koniec poprzedniej kadencji wykonana została modernizacja i doposażenie dwóch placów zabaw na Osiedlu Batorego. W mijającej kadencji wraz z aktywną radą osiedla zrealizowaliśmy kolejne inwestycje w ramach środków na inicjatywy lokalne: boisko z bezpieczną nawierzchnią, ogrodzenie boiska, siłownię plenerową, miejsca parkingowe na szczycie pawilonu Słoneczna. To nie koniec zmian na lepsze dla mieszkańców najstarszego w Legionowie osiedla. Dzięki wspólnym staraniom przy siłowni zamontowane zostało źródełko a na terenie osiedla trzy wiaty na rowery. To najnowsza inwestycja.

Wspierałam i wspieram.

Najważniejsza inwestycja, którą wspierałam w tej kadencji, to Centrum Komunikacyjne z nowoczesną Mediateką, tak bardzo potrzebną w Legionowie. Ważnym wnioskiem, który złożyłam do budżetu na rok 2015 było zapewnienie środków na dobre wyposażenie nowej biblioteki – Mediateki.

Dla zwierząt.

Społecznie koordynuję z powodzeniem (od 2006 r.) Program zapobiegania bezdomności zwierząt w Legionowie, dzięki podejmowanym w ramach niego działaniom nasze miasto jest w czołówce krajowej, jeśli chodzi o opiekę nad zwierzętami bezdomnymi. Co roku miejski Program jest wzbogacany o nowe zadania. Gdy w 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie praw zwierząt narzucająca gminom obowiązek posiadania programu zapobiegania bezdomności zwierząt, u nas taki program funkcjonował od 6 lat i miał się zupełnie dobrze. Wysterylizowaliśmy ok. 2095 kotów, ok. 1800 oddaliśmy do adopcji). Zachipowaliśmy 2070 psów(60% populacji psów w Legionowie) Dzięki zapewnieniu bezpłatnej sterylizacji nasze kociaki są chętnie adoptowane. Leczenie w ramach Programu chorych kotów wolno żyjących sprawia, że nie tylko poprawia się ich stan zdrowia, ale także nie roznoszą one infekcji. Poprawiając sytuację bezdomnych zwierzaków, pomagamy nie tylko im, lecz także nam, ludziom. Poprawiamy m. in. warunki sanitarno-epidemiologiczne w naszym Mieście.

Dołożę wszelkich starań, by, jeśli znów mi Państwo zaufacie, kontynuować rozpoczęte działania, które stały się już legionowską tradycją, a poza tym skoncentrować się na :

– zapobieganiu szerzenia się uzależnień zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży

– integrowaniu przedstawicieli rożnych pokoleń poprzez realizację mojego projektu „Legionowo łączy pokolenia”

– rozwinięciu form pomocy najbiedniejszym mieszkańcom naszego miasta;

– dalszej rozbudowie ścieżek rowerowych.

– doskonaleniu Programu zapobiegania bezdomności zwierząt w naszym mieście.

Bogatsza o doświadczenie nie zawiodę Państwa również w kolejnej kadencji, jeśli ponownie  mi zaufacie i oddacie na mnie swój głos.