Krystyna Ciok

Krystyna Ciok

Miejsce nr 7 na liście KW Porozumienie Samorządowe w okręgu wyborczym nr 1 – Trzecia Parcela, Przystanek, Ludwisin