Kandydaci na radnych do Rady Powiatu

Kandydaci na radnych do Rady Powiatu

Kandydaci KW Porozumienie Samorządowe
do Rady Powiatu Legionowskiego

Okręg nr 1

Piaski, Kozłówka, Bukowiec, Centrum,
os. Jagiellońska

Miejsce nr 1 Jacek Emil Szczepański

Miejsce nr 2 Marcin Feliga

Miejsce nr 3 Przemysław Mazur

Miejsce nr 4 Barbara Retmaniak

Miejsce nr 5 Michał Margis

Miejsce nr 6 Rafał Florczyk

Miejsce nr 7 Małgorzata Kiliś

Miejsce nr 8 Justyna Borawska

Okręg nr 2

Trzecia Parcela, Przystanek, Ludwisin,
os. Sobieskiego, okolice targowiska

Miejsce nr 1 Michał Kobrzyński

Miejsce nr 2 Agnieszka Borkowska

Miejsce nr 3 Grażyna Chojnowska

Miejsce nr 4 Barbara Mierzejewska

Miejsce nr 5 Jacek Narewski

Miejsce nr 6 Joanna Rogala

Miejsce nr 7 Adam Nadworski