Iwona Skarżyńska

Iwona Skarżyńska

Facebook

Miejsce nr 5 na liście KW Porozumienie Samorządowe w okręgu wyborczym nr 2 – Piaski, Bukowiec 

Iwona Skarżyńska ur. w 1979 r. Z Legionowem związana jestem od najwcześniejszych lat, obserwując zachodzące zmiany chcę służyć mieszkańcom tak by wykorzystać potencjał naszego miasta jak najefektywniej. W 2004 obroniłam tytuł magistra na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku politologia. W okresie studiów doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. Od blisko 10 lat związana jestem z samorządem pracując w Starostwie Powiatowym, obecnie w Zespole Radców Prawnych. Wcześniej pracując w Wydziale Geodezji wielokrotnie miałam możliwość wspierać mieszkańców i z sukcesem pomagać w rozwiązywaniu problemów dotyczących tak istotnych spraw jak ich majątek i własność. Ubieganie się o mandat Radnej to konsekwencja dokonanych przeze mnie wyborów życiowych, zarówno na ścieżce edukacyjnej jak i zawodowej. Wieloletnie doświadczenie zdobyte w pracy samorządowej doskonale naświetliło mi problemy miasta i jako Radna Rady Miasta pragnę mieć realny wpływ na ich rozwiązanie. Ze swojej strony gwarantuję Państwu nie tylko zaangażowanie, ale również profesjonalne, oparte na doświadczeniu zawodowym podejście do problemów i zadań, które stoją przed Radnym.

Legionowo To My!

Moim celem jest Miasto, które mimo tego,  iż ma najwyższy poziom gęstości zaludnienia w kraju, to ma szansę stać się ekologicznym i czystym. Miastem z najnowocześniejszymi rozwiązaniami w zakresie edukacji, infrastruktury, usług oraz administracji. Przez ostatnich 18 lat liczba ludności w Legionowie wzrosła o około 3 tyś. osób czyli o 6% co jest naturalnym i nieuniknionym  procesem rozwoju urbanistycznego miasta. Największym problemem Legionowa jest gwałtowny przyrost liczby samochodów, ich liczba w ostatnich kilkunastu latach podwoiła się, i to samochody przede wszystkim są główną przyczyną coraz większego hałasu, zanieczyszczeń powietrza i tłoku. Inwestycje w infrastrukturę – remont nawierzchni, nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ulic – zmniejszą hałas i ilość smogu, a poprawa komunikacji wewnętrznej pozwoli ograniczyć liczbę samochodów jeżdżących po legionowskich ulicach. Kierunek inwestycji w infrastrukturę powinien być priorytetem, tak by nadążyć za nieustającym rozwojem miasta.

Środowisko

– Rozwój śródmiejskiej sieci komunikacyjnej w celu zmniejszenia ruchu samochodowego.

– Promocja walki ze smogiem wśród mieszkańców poprzez aktywne zachęcanie ich do aranżacji balkonów w zielone strefy oczyszczające powietrze – przykładem rozwiązań są miasta europejskie i na świecie, gdzie balkony wieżowców stają się swoistą zieloną strefą.

– Przebudowa infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej poprzez wpuszczenie ich do linii podziemnej – likwidacja słupów oraz kabli z przestrzeni naziemnej miasta. Umożliwi to rozpoczęcie nasadzeń drzew wzdłuż ulic i chodników poprawiających jakość powietrza w mieście oraz dających cień i schronienie ptakom (klony, lipy, orzech czarny, jesion wyniosły, buk pospolity, lilak Meyera cis pospolity, metasekwoja chińska, itd.). Zadrzewiony ciąg ulic znacząco obniża temperaturę w mieście latem poprawiając komfort mieszkańców oraz jakość życia w mieście. Likwidacja nadziemnej infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej oraz zielone ulice sprawią również, że miasto będzie bardziej uporządkowane i wizualnie atrakcyjniejsze.

Infrastruktura

– Rewitalizacja osiedla Bukowiec które od kilku lat systematycznie podupada.

– Komunalizacja i zagospodarowanie pod teren rekreacyjno-sportowy, nowoczesny tor rowerowy z siłownią i ścieżką zdrowia działki przy ul. Kwiatowej.

– Monitoring i oświetlenie na os. Piaski.

– Współpraca z mieszkańcami os. Piaski w zakresie budowy placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych dla młodzieży i dorosłych

Edukacja

– Zwiększenie inwestycji w edukację poprzez rozwój projektu informatyzacji placówek oświatowych oraz zakup najnowszej generacji programów edukacyjnych, edukacja na miarę XXI wieku. Nowoczesna pracownia informatyczna dla SP nr 8 na os. Piaski

– Wsparcie dla projektów zajęć pozalekcyjnych dla uczniów legionowskich szkół w celu rozwijania hobby, zainteresowań oraz zwiększenia poziomu nauczania w szkołach.

– Włączenie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego poprzez umożliwienie składania propozycji, planów, projektów na najciekawsze formy aktywnego spędzania czasu dla dzieci i młodzieży.

– Promocja i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i inicjatywy lokalnej.

Zdrowie

– Pilotażowy program bezpłatnej opieki stomatologicznej w szkołach – kontrole stomatologiczne, wsparcie dla programów prawidłowej higieny jamy ustnej u najmłodszych, leczenie ubytków i profilaktyka.