Rejestr

Rejestr

Zgodnie z art. 140 § 1 Kodeksu wyborczego przedstawiamy rejestr wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

4000 zł Anna Łaniewska Legionowo

4000 zł Agata Iwona Zaklika Legionowo

4000 zł Jacek Emil Szczepański Legionowo

10000 zł Ilona Gryszko-Redo Warszawa

4000 zł Michał Kobrzyński Legionowo

4000 zł Roman Smogorzewski Józefów