Edward Trojanowski

Edward Trojanowski

Miejsce nr 4 na liście KW Porozumienie Samorządowe w okręgu wyborczym nr 1 – Trzecia Parcela, Przystanek, Ludwisin