BARBARA MIERZEJEWSKA

BARBARA MIERZEJEWSKA

 Facebook

Miejsce nr 4 na liście KW Porozumienie Samorządowe w okręgu wyborczym nr 2 – Trzecia Parcela, Przystanek, Ludwisin, os. Sobieskiego, okolice targowiska

Wykształcenie:

Uniwersytet Warszawski – tytuł: magister

specjalizacja: Samorząd Terytorialny i Rozwój Lokalny

Studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie Oświatą oraz Akademia Przywództwa Liderów Oświaty

Dodatkowo: Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa

Od 28 lat pracuję w Żłobku Miejskim Motylkowy Świat w Legionowie, a od 26 lat jestem dyrektorem tej placówki, która jest jedną z największych i nowocześniejszych w kraju. Praca na rzecz dzieci i rodziny jest moją życiową pasją. Działam dla ludzi i z ludźmi. Realizuję wiele projektów służących rozwojowi dzieci i udoskonalania placówki, w której przebywają. Na przestrzeni wielu lat organizowałam liczne akcje charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Inicjowałam wraz ze społecznością żłobkową Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, otaczając pomocą każdego roku wiele rodzin. Prowadzę Grupę Otwarte Serca, która działa społecznie i charytatywnie.

W maju 2016 roku Rzecznik Praw Dziecka w uznaniu szczególnych osiągnięć
w dziedzinie ochrony praw dziecka nadał mi Odznakę Honorową za zasługi dla ochrony praw dziecka.

Prywatnie jestem żoną, mamą i babcią.

Chcę jeszcze wiele zrobić dla miasta i jego mieszkańców.

PROGRAM: W radzie powiatu chciałabym zająć się sprawami społecznymi, sprawami zdrowia i oświaty.

HASŁO WYBORCZE: Dla Legionowa Dla Ludzi

Barbara Mierzejewska