ADAM NADWORSKI

ADAM NADWORSKI

Miejsce nr 7 na liście KW Porozumienie Samorządowe w okręgu wyborczym nr 2 – Trzecia Parcela, Przystanek, Ludwisin, os. Sobieskiego, okolice targowiska